Naše produkty úspešne prešli náročnými skúškami v skúšobných ústavoch v Bratislave, Batozovciach a v Nitre.
Na naše výrobky používame nasledovné materiály:
  • smrek
  • borovica
  • dub
  • meranty
webmaster